Frieske & Spark 翻译服务 Frieske & Spark Translation Services
Frieske & Spark
Translation + Consulting Services
187300987

Wydarzenia Blog

Nowości i Wydarzenia

Tłumaczenie dla Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, w Tangshan

tangshan

第三次中国——中东欧国家地方领导人会议(唐山2016年6月18日)
河北电视台采访了波兰马佐夫舍省的省长,富速译的译员Chris有幸能作为此活动的翻译人员。
---
Trzecie Spotkanie Lokalnych Liderów Chiny - Kraje Europy Środkowowschodniej (Tangshan, 18.VI.2016 r.). Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, udziela wywiadu hebejskiej telewizji, który tłumaczy Krzysztof Malinowski z Frieske & Spark.