Frieske & Spark 翻译服务 Frieske & Spark Translation Services
Frieske & Spark
Translation + Consulting Services
187300987

Blog

Tłumacz w Chinach 

Obliczanie ilości znaków w dokumencie

Jedną z kwestii, z którą musi się zmierzyć się tłumacz pracujący z klientami z Europy i Azji są różne systemy wyceny dokumentów w zależności od kraju. 

W POLSCE

Stroną obliczeniową w Polsce w przypadku języka polskiego jest 1800 znaków ze spacjami (mniej więcej strona A4), wyceny dokonuje się na podstawie dokumentu źródłowego. Stroną obliczeniową w Polsce w przypadku języka chińskiego jest 400-500 znaków chińskich tekstu źródłowego.

Tłumaczenia przysięgłe rządzą się innymi prawami - w Polsce stroną obliczeniową będzie 1125 znaków ze spacjami w przypadku tekstu polskiego lub 400 znaków tekstu chińskiego.

W CHINACH

W Chinach stroną obliczeniową jest niemal zawsze 1000 znaków chińskich, zarówno w przypadku tekstu źródłowego jak i docelowego. Wyceniając więc dokument polski/angielski/niemiecki firma X z Szanghaju podliczy znaki chińskie już po przetłumaczeniu dokumentu. 

W HONGKONGU

Jednostką obliczeniową jest słowo w przypadku języków korzystających z alfabetu lub znak w przypadku języka chińskiego.